balancing on borders

“Grenzen kunnen pas beschreven worden als ze zijn verlegd”

 

4 juni tot 23 oktober 2016.

 

Introscoop marmer staal

Introscoop | Willem Harbers

De tentoonstelling ‘Balancing on Borders’ laat werk van vijf kunstenaars in de Botanische Tuin van Delft zien op uitnodiging van directeur Bob Ursem. In feite is de expositie een herwaardering van de samenhang tussen de disciplines kunst en wetenschap. Historisch gezien werden die altijd in één adem genoemd, maar gedurende een langere periode zijn ze in Nederland apart van elkaar beschouwd. Iets soortgelijks geldt voor kunst en techniek of technologie. De laatste jaren zien we een kentering. In de kunstvakken spelen onderzoek, vernieuwing, experiment, kennisverwerving en overdracht een grotere rol in het discours. De ontwikkelingen op het gebied van ‘bio based’ toepassingen in de samenleving vinden we ook in de kunst terug.

‘Balancing on Borders’ is een uitkomst van die hernieuwde nieuwsgierigheid naar elkaars eigenheid en gezamenlijkheid. De Botanische Tuin legt concrete verbanden tussen natuur en technologie met betrekking tot onder meer industriële productontwikkeling zoals hout, rubber, gommen, harsen, oliën, vetten en dergelijke. Veel bedrijfsontwikkelingen zijn dan ook gestart in Delft. In 2017 bestaat de Botanische Tuin 100 jaar en met deze tentoonstelling worden die specifieke verworvenheden van de Delftste innovaties ook vanuit de beeldende kunst nader beschouwd. Techniek, kunst en natuur komen samen in een verbeelding van die geschiedenis.

Willem Harbers

Willem Harbers maakt beelden die de vervreemding tussen natuurlijke materialen en industriële apparaten oplossen in een kunstzinnige spanningsveld. Zijn sculpturen wekken de indruk in fabrieken te kunnen functioneren waarbij ze bijdragen aan de productie van gebruiksgoederen. Bij nadere beschouwing wordt duidelijk dat ze in die zin nutteloos en functieloos zijn. De oneigenlijke combinatie van materialen als staal en marmer die op elkaar aansluiten zoals een prothese op een gehandicapt lichaam brengt vooral gedachtegoed tot stand. Het werk roept vragen op die je niet rationeel kunt beantwoorden, maar waarvoor je een redenering moet opzetten die niet de gekende logica volgt. Door de verbeeldingskracht van het werk moet je de verklaring ervoor buiten je verstandelijke vermogens zoeken. De beelden maken duidelijk dat iets wat geen nut of functie heeft, wel degelijk zin kan hebben. Het beeld dat Harbers laat zien maakt de indruk een aggregaat te zijn, een energieleverancier waarop we kunnen rekenen als de stroom is uitgevallen. Het gesteente dat in het beeld is opgenomen herbergt een eeuwenoude samenballing van natuurlijke gegevens die begrippen als tijdloosheid en vergankelijkheid inzichtelijk maken. Waar apparaten en machines na verloop van tijd defect raken, neemt de waarde van sculpturaliteit enkel toe.

 

 

 

Opening  4 juni  om 16.00 uur door Jeroen Damen

deelnemende beeldhouwers: Wim Bakker, Ike van Cleeff, Karin Dekker, Willem Harbers, Ellen Klijzing

 

Adres:
Botanische Tuin TU Delft
Poortlandplein 6, Delft

open:
ma t/m vr 08.30 – 17.00 uur
za 10.00 – 17.00 uur
zo 12.00 – 17.00 uur (tot oktober)
Entree:
volwassenen € 4
kinderen van 5 tot en met 14 jaar € 2
65-plussers € 2
Gratis:
kinderen tot 5 jaar, houders Museumkaart, Rotterdampas, Delftpas, Vrienden van de Delftse Botanische Tuin
Informatie:
botanischetuin.tudelft.nl