Kunstruimte KUUB: Annemieke Alberts en Willem Harbers.

14 januari t/m 18 februari 2018

Het Onfeilbare Systeem

In onze samenleving zijn voortdurend allerlei processen gaande. Denk bijvoorbeeld aan het functioneren in een organisatie, maar ook aan het vervaardigen van producten. Om deze processen te vergemakkelijken bedenken mensen systemen . Zo’n systeem is bedoeld om falen te voorkomen, om controle te kunnen blijven uitoefenen op het proces en op het resultaat, en om succes af te dwingen. Ondanks deze controle mislukt er veel. In levens, in organisaties, in maak- en denkprocessen, in landen.Veel van deze systemen hebben een hierarchische structuur . Ze zijn immers bedacht door iemand die heeft bepaald wat daarin wel of niet belangrijk is, wat hoofd- en bijzaken zijn. Wat niet in het plaatje past, wordt als fout bestempeld.

Rizoom Denken

Gilles Deleuze, filosoof, noemt als alternatief het “Rizoom-denken”. Een rizoom is een concept uit de biologie en betekent letterlijk : een ondergronds wortelsysteem waarvan het belangrijkste kenmerk is, dat het meerdere ingangen heeft. Er is geen hoofdingang, en zodra je binnen bent, ben je verbonden. Het is een beeld van eindeloze en onbewuste vertakkingen, die horizontaal groeien. Deleuze pleit in zijn denken voor open systemen, die permanent in beweging zijn. Hij zegt: “we hebben gras in ons hoofd, zonder lineaire logica. Het gaat erom, dat je gebruik maakt van vele bronnen en gegevens en daar op je eigen manier structuur aan geeft. Allemaal heterogene elementen op steeds verschillende punten laten samenkomen.”

Het woord falen komt in deze vorm van denken helemaal niet voor. Aan het werk van Harbers en Alberts ligt deze gedachte ten grondslag. In hoe het resultaat eruit ziet kun je sporen zien van het ontstaansproces. Wat ze zijn tegengekomen, zowel aan materiaal als ervaringen, vormen en afbeeldingen, wordt steeds opnieuw gerangschikt en verschoven tot er een nieuwe werkelijkheid ontstaat.In dit systeem ligt niets vast. Er is sprake van een continue verandering. In de verschijningsvorm is er ruimte voor een lichte, ironische kijk op deze werkelijkheid. Absurdistische elementen zijn een bijna vanzelfsprekend onderdeel van een wonderlijke wereld die ook waar zou kunnen zijn.

.

Opening op zondagmiddag 14 januari om 17.00 uur door Alex de Vries; curator, uitgever, recensent en schrijver over hedendaagse kunst.

.

Let op!!

Zaterdag 17 februari van 16.30 – 17.15 uur  Artist Talk onder leiding van Marja Bosma, conservator Moderne Kunst Centraal Museum. Ze praat met Annemieke Alberts en Willem Harbers over hun kunstenaarschap en de bijzondere expositie ‘Het Onfeilbare Systeem’. Daarna is er gelegenheid tot napraten, genieten van de kunst en een goed glas wijn. Gratis entree.

.

.

 

 

Prachtig stuk van Alex de Vries in Mister Motley over de tentoonstelling “Het Feilloze Systeem” t/m 18 feb bij KUUB in Utrecht! Bedankt Alex!

.

.

Kunstruimte KUUB
Pieterstraat 3, 3512 JT Utrecht
Openingstijden: donderdag t/m zondag van 13:00-18:00 uur

T: Jaap Röell  06-24 25 91 36
T: Louk Röell  06-30 19 01 56
M: info@kunstruimtekuub.nl

meer informatie: Kunstruimte KUUB en  annemiekealberts.nl