Ostrale21 | Atemwende

Ostrale

Willem Harbers at Ostrale 2021

Enkele maanden geleden kreeg ik het nieuws dat mijn werk deel zal uitmaken van de OSTRALE Biennale O21 die deze zomer plaatsvindt in Dresden (Duitsland). Het curatorenteam selecteerde Girozoom Inc. voor een plaats in de openbare ruimte op het terrein van de Stadentwässerung, de waterzuiveringsinstallatie nabij het centrum van de stad. Het team was op zoek naar hedendaagse kunstinstallaties en beeldhouwwerken die actuele culturele en sociale kwesties op een doordachte en provocerende manier aan de orde stellen. De OSTRALE Biënnale in Dresden is de op twee na grootste internationale tentoonstelling van hedendaagse kunst in Duitsland. Bij deze Biënnale zal een catalogus worden gedrukt.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Dresden-Kaditz is een belangrijke locatie voor de OSTRALE Biënnale O21, waarbij de afvalwaterinstallaties als een spannende achtergrond dienen voor de tentoongestelde kunstwerken. Wetenschap, industrie en beeldende kunst gaan een ongewone dialoog aan.

Met haar jarenlange betrokkenheid bij milieu- en klimaatkwesties en haar programma’s om jongere generaties te betrekken bij en voor te lichten over het verantwoordelijke gebruik van afvalwater en natuurlijke hulpbronnen, is de Stadtentwässerung Dresden een natuurlijke partner voor het huidige OSTRALE-programma, dat ook ingaat op onze relatie met rivieren, water, duurzaamheid en de bredere verbanden tussen de maatschappij, het milieu en de kunsten.

Elke dinsdag, donderdag en zaterdag (10:00, 12:00 en 15:00) kunt u deelnemen aan een gratis rondleiding. De rondleiding duurt ongeveer 90 minuten en omvat naast het bekijken van de kunstwerken ook een rondleiding door de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Als u de tentoonstelling in de installatie wilt bezoeken, vindt u hier alle informatie en kunt u een reservering maken: https://www.stadtentwaesserung-dresden.de/wasserwelten/ostrale/

 

‎‎

BREATHTURN | ATEMWENDE

In the rivers north the future / I cast the net (Paul Celan)

Being human is not enough, and already too much. Sometimes we act like robots, but want to feel like animals. How can we breathe and rethink work and pleasure, art and industry, politics and poetics, when everything flows into each other, like streams into a river? Is the whole planet our home or just the square meters we occupy?

Between disorientation and reorientation, to find new directions and avoid dead ends, we need to breathe differently. We have to change our perspective and pay attention to those at the borders of our field of vision: the misfits, the oppressed, and the unknown, but also biospheres, buildings and social spaces. At the gate of a new, post-pandemic era, exhausted but hopeful, curious and ready for a change, the OSTRALE in 2021 explores the ways we coexist with our fellow humans, animals and our complex environment.

‎‎Voor informatie over de Biënnale zie Ostrale

‎‎

 

 

Mondriaan fund

Artist supported by the Mondriaan Fonds